Cara Salafus Saleh Tanamkan Adab Pada Anak

Eramuslim – Ruwaim bin Ahmad Al Baghdadi berkata kepada putranya, “Anakku, buatlah amalanmu menjadi seperti garam dan adamu seperti tepung.”

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam bukunya Prophetic Parenting cara Nabi Mendidik Anak menjelaskankan arahan Ruwain bin Ahmad kepada anaknya.

“Artinya perbanyaklah melakukan adab sampai ukurannya di dalam perilaku seperti ukuran tepung dengan garam yang ditaburkan di atasnya. Banyak adab dengan sedikit amal saleh masih lebih baik daripada banyak amal saleh dengan sedikit ada,” katanya.

Disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al -Faruq Ibrahim bin Habib bin Syahid berkata, bapakku berkata kepadaku. “Kunjungilah para ahli fiqih dan para ulama, serta belajarlah adab, perilaku dan petunjuk mereka. Itulah lebih aku sukai daripada meriwayatkan hadits.”

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid menyerankan, supaya si anak belajar adab bersama dengan belajar hadits, sebelum terlanjur belajar hadits tanpa adab yang berakibat tidak beradab dengan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menyebabkan kesesatan dalam hatinya.