free hit counters
 

Akhlak Terhadap Tanaman dalam Islam

Eramuslim – Agama Islam mengajarkan untuk berakhlak baik pada setiap makhluk hidup. Tidak hanya manusia dan hewan, akhlak terhadap tanaman juga harus diperhatikan. Adapaun akhlak terhadap tanaman yang disebutkan dalam buku Ensiklopedi Wanita Muslimah oleh Haya binti Mubarok Al-Barik adalah :

1. Menjaga kelestarian alam.

2. Jangan menebang pohon.

3. Jangan membuang hajat di bawah pohon. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

takutlah kepada dua hal yang dilaknati.” Para sahabat bertanya, “apakah dua hal yang dilakukan itu wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab “orang yang membuang hajat di bawah pohon tempat orang-orang berteduh,” (HR Muslim).

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/18.4. Peliharalah pohon tanaman.

5. Tanamlah pohon yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, “tidak seorang pun menanam tanaman, kecuali ditulis baginya pahala, sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu,” (HR Ahmad).

Sementara dalam riwayat Ibnu Majah, dijelaskan bila kita menanam agar mengucapkan ‘subhanallah.’ Dengan begitu, setiap menanam satu batang pohon, maka Allah akan menanamkan baginya satu pohon di surga.

6. Bayarkan zakat dari hasil tanaman. (rol)

Hikmah Terbaru