Inilah Sahabiyah yang Dermawan dan Ahli Hadits

Eramuslim – Ketika ‎Rasulullah SAW wafat para sahabat dan shahabiyah lah yang memberikan keputusan atau fatwa dengan menggunakan hadist-hadis Rasulullah SAW. Hadits-hadits Rasulullah dipelihara para sahabat laki dan perempuan (shahabiyah) dengan cara dihafal.

Sahabat yang paling banyak hafal hadits Rasulullah ialah Abu Hurairah dan di golongan perempuan adalah Aisyah istri Rasulullah. Selain istri Rasulullah Aisyah yang banyak hafal hadist, Atikah binti Yazid bin Nufail juga banyak hafal hadist.

Atikah adalah shahabiyah yang mulia, keturunan Quraisy, dan saudari Said bin Zaid, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Ibunya Atikah binti Zaid bin Amru bin nufail adalah Ummu Kuraiz binti Al Hadram.

Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya ‘150 Perempuan Shalihah Teladan Muslimah Sepanjang Masa’ menukilkan, di kalangan para perempuan Quraisy, Atikah binti Zaid terkenal sebagai seorang penyair yang fasih. Dia juga pandai berinteraksi dan cerdas. Selain itu, Atikah binti Zaid memiliki paras yang cantik dan pemikiran yang cemerlang.

Atikah tidak asing dalam ilmu dan riwayat hadist. Sebab dia hidup semasa tabi’in, masa yang sangat menggiatkan ilmu hadist. Atikah termasuk orang yang mendaptkan ilmu dari mulut para ulama yang mendapaatkan riwayat dari sahabat dan para tabiin senior. Atikah mempunya andil besar dalam periwayatan hadits.