Nasihat ‘Umar bin Khaththab Terkait Kunci Rezeki

Eramuslim.com – Rezeki adalah misteri yang amat pasti. Misteri pada kapan diberikannya, tapi pasti diberikan. Misteri pada jumlahnya, tetapi pasti dijatahkan. Misteri prosesnya, tetapi pasti dicurahkan kepada hamba dari Rabb semesta alam.

Maka aspek misteri ini membuat seorang hamba menunduk patuh pada jatah yang diberikan oleh Allah Ta’ala, sedangkan kepastian membuat seorang hamba tak pernah galau apalagi pusing. Sebab pasti, dan Allah Ta’ala mustahil menyalahi atau mendustai janji-Nya.

Di tahap ini, perburuan soal rezeki harusnya sudah selesai. Sebab dijatah, maka tak usah galau. Cukup diusahakan sesuai kemampuan terbaik. Sesederhana itu. Kelarlah perkaranya.

Akan tetapi, dasar manusia, ada saja penyelewengan dan pembangkangan yang dilakukannya. Terkait kemisterian yang pasti ini, penyelewengan manusia, setidaknya ada pada dua perkara. Pertama, menuhankan sebab. Kedua, menafikan sebab.