free hit counters
 

4 Potret Manusia di Hadapan Harta dan Ilmu, Siapa Mereka?

Eramuslim – Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya ada empat jenis manusia yang tinggal di muka bumi.” Pertama, orang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, dengan harta dan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, menyambung tali persaudaraan dan membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Kedua, orang yang dikaruniai ilmu namun tidak harta, kemudian ia berkata, ”Seandainya saya punya harta maka saya akan beramal seperti dia (orang pertama).” Ketiga, orang yang dikaruniai harta namun tidak ilmu, ia menggunakan harta tersebut tanpa dibarengi ilmu sehingga tidak (menggunakannya) untuk bertakwa, tidak menyambung tali persaudaraan dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.

Keempat, orang yang tidak dikaruniai harta dan tidak ilmu, kemudian ia berkata, Seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti dia (orang ketiga).” (HR at-Tirmidzi). Hadis di atas, menjelaskan tentang empat golongan manusia yang tinggal di muka bumi ini.

Orang yang paling mulia dari keempat golongan di atas adalah orang pertama yaitu orang yang dikaruniai harta dan ilmu kemudian orang yang kedua yaitu orang yang dikaruniai ilmu saja. Orang kedua menjadi mulia karena dengan ilmunya ia bisa meluruskan niat sehingga walaupun ia tidak bisa bersedekah seperti orang pertama, namun pahalanya sama dengan orang pertama.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Tafakur Terbaru