Jenis-jenis Azab Kubur dan Gambaran Tentangnya

Eramuslim.com – Bagi umat Islam , hakikat hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kehidupan kelak di akhirat. Sebelum mencapai alam akhirat, maka manusia akan melewati fase di mana akan berada dalam alam kubur hingga kelak tiba di hari kebangkitan.

Jenis-jenis Azab Kubur dan Gambaran Tentangnya

Selama di alam kubur inilah manusia akan paham bahwa apa yang selama ini diceritakan dalam Al Qur’an dan hadis nabi tentang gambaran alam kubur adalah suatu kenyataan. Seperti bagaimana itu nikmat kubur, azab atau siksa kubur dan lain-lain.

Tentunya setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut dan terhindar dari siksa kubur . Untuk itu, mengenal lebih jauh tentang jenis azab kubur perlu kita ketahui.

Agar pemahaman ini dapat menjadi gambaran bagaimana keadaan kita kelak saat berada di alam kubur. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 jenis azab kubur, yaitu :

1. Diperlihatkan pemandangan neraka

Seseorang yang sudah melewati sakaratul maut, saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya.

Bahkan lebih dari itu, pintu neraka dibuka kepadanya hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Uap neraka saja panasnya tak terkira, bagaimana jika mengenai apinya. Naudzubillah.

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati maka akan di tampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga,maka di tampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka maka ditampakkan kepadanya neraka,di katakan kepadanya ; “Ini calon tempat tinggalmu,hingga ALLAH membangkitkanmu pada hari kiamat.” (Muttafaqun ‘alaih)