Nilai Muhasabah

Muhasabah (evaluasi) akan menentukan kembali arah yang akan dituju, akan membentuk seperti apa kita, dan akan menjadikan format hidup kita lebih teratur dan lebih baik.

Taubatnya Sya’labah bin Abdul Rahman

Suatu ketika dalam sebuah perjalanan untuk menunaikan sebuah urusan, secara tidak
sengaja Tsalabah ra melihat seorang wanita Anshar yang sedang mandi. Rasa takutnya
akan Allah Swt muncul seketika, ia takut jika Allah Swt akan menurunkan wahyu atas
apa yang telah terjadi.