free hit counters
 

Perselisihan, Gempa, Tanda-Tanda Kiamat dan Kehadiran Imam Mahdi

Para ulama telah membagi tanda-tanda Kiamat ke dalam dua kelompok. Ada tanda-tanda kecil Kiamat dan tanda-tanda besar Kiamat. Tanda-tanda kecil berjumlah sangat banyak dan umumnya datang lebih awal. Sedangkan tanda-tanda besar datang belakangan dan berjumlah sepuluh. Tanda kecil yang paling awal berupa ”diutusnya Nabi Muhammad  ke muka bumi.” Semenjak peristiwa sangat agung itu terjadi, dunia menyaksikan bermunculannya aneka tanda-tanda kecil Kiamat berikutnya. Hingga dewasa ini sudah banyak sekali tanda-tanda kecil Kiamat yang di-nubuwwah-kan (diprediksi) oleh Nabi Muhammad telah menjadi realita. Di antara tanda-tanda kecil Kiamat tersebut ialah:

1.      Bila manusia mulai membunuh (meninggalkan) sholat

2.      Bila sifat amanah telah lenyap

3.      Bila berdusta dihalalkan

4.      Bila manusia memakan riba

Hukum Jual Beli Dengan Pelaku Riba dan Pencuri, Apakah Beda?

5.      Bila risywah (praktek suap) merajalela

6.      Bila bangunan-bangunan tinggi pencakar langit bermunculan

7.      Bila manusia memperturutkan hawa-nafsu

8.      Bila manusia menjual dien (agamanya) untuk membeli dunia9.      Bila menumpahkan darah dianggap perkara ringan

10.  Bila perilaku lemah-lembut dianggap sebagai sebuah kehinaan

11.  Bila berlaku zalim menjadi suatu kebanggaan

12.  Bila para pemimpin dan pembesar merupakan orang paling buruk

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5 6Lihat semua

Menuju Kehidupan Sejati Terbaru