free hit counters
 

Tahukah Anda, Ini Urutan Khalifah Islam

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Adapun masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

 • Mu’awiyyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
 • Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
 • Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
 • Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
 • Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
 • Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
 • Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
 • ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
 • Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
 • Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
 • Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
 • Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 • Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 • Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Iberia dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5Lihat semua

Tahukah Anda Terbaru