Mengharap Mendapatkan Hidayah

Inilah yang dimaksud dengan hidayah bagi makhluk, hingga anda jumpai orang kafir mendapat petunjuk untuk makan, mendapat petunjuk untuk tidur, dan mendapat petunjuk untuk tertawa.

Antara Fiqh Pergerakan VS Fiqh Tekstual

Fiqh Islam tidak lahir diruang hampa. Fiqh Islam tumbuh dan berkembang seiring pergerakannya dalam merespon keperluan-keperluan riil kehidupan umat Islam. Bukan fiqh Islam yang melahirkan masyarakat Islam, tetapi masyarakat Islamlah yang melahirkan fiqh Islam.

Inilah Pondasi Yang Kokoh Ideologi Pergerakan

Perkumpulan yang semenjak hari pertama telah memaklumatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah Shallahu alaihi wassalam, perkumpulan yang sejak hari pertama telah memaklumatkan pembangkangannya serta pemberontakannya kepada kepmimpinan jahiliyah yang direpresentasikan oleh suku Quraisy.

Jangan Sia-Siakan Usiamu

Orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam kehidupan di dunia, durhaka kepada Allah, dan tidak mau bertaubat, maka hanya kebinasaan ketika nanti di akhirat, tidak ada lagi pintu taubat baginya.

Menangis Hingga Kedua Matanya Buta

Allah di tangan kekuasaan-Nya segala sesuatu terjadi. Dialah yang mendudukkan orang-orang shalih di masjid-masjid dan Dia pulalah yang mendudukkan selain mereka di tempat minum khamr serta tempat kemaksiatan dan kebejatan.

Jangan Tertipu Materialisme Amerika

Sementara, menurut orang-orang yang terjajah demokrasinya, hak asasinya, perekonomiannya serta sosialnya, maka Amerika adalah negara pusat demokrasi, pencetus kebebasan, pemelihara hak-hak asais manusia.