Said Nursi Sebut Enam Penyakit yang Buat Umat Islam Tertinggal

Dia menuturkan, penyakit yang pertama adalah lahirnya rasa putus asa yang menimpa umat Islam.

Kedua, pupusnya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan yang ketiga adalah mencintai permusuhan.

Kemudian, lanjut dia, penyakit yang keempat adalah tidak mengetahui ikatan nurani yang mengikat orang-orang beriman satu dengan yang lainnya.

Kelima, tirani yang menyebar seperti penyakit yang menular.

Keenam, perhatian yang hanya tertuju pada kepentingan pribadi. (ROL)