Eramuslim

Ibnu Taimiyah Apakah Termasuk Mujtahid Mutlak

Saya ingin bertanya tentang level kemujtahidan Syaikhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah beliau initermasuk para ulama yang berada dalam kategori level mujtahid mutlak? Syukran Jazila

Isteri Saya Kurang Jujur

Salahkah saya mencurigai isteri saya. Mungkin isteri saya merasa kasihan terhadap orang tua dan adiknya. Kebetulan perekonomian kami lagi bermasalah sehingga isteri saya terpaksa mengambil uang tersebut. Dan bagaimana kalau uang tersebut termakan oleh mertua saya atau termakan kami sekeluarga?

Balada Cinta Motor Tua

Permintaan itu muncul ketika sang isteri mengikuti pelatihan “Keluarga Bahagia”, saat mengikuti pelatihan itu, sang trainer menyuruh peserta untuk menuliskan impian-impiannya. Banyak di antara ibu-ibu yang ingin punya rumah sendiri yang bes