Jangan Beri Nama “Michael” Pada Anak Muslim

Mari kita simak Kitab Yudas dari Perjanjian Baru Bibel (Alkitab) dalam versi bahasa Inggris:

Yude 1:9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.

(terjemah Bahasa)

Yudas 1:9 Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata: “Kiranya Tuhan menghardik engkau!”

Ternyata ada juga nama Michael dalam Bibel (Alkitab) kitab suci umat Kristen. Jika dalam bahasa Inggris itu disebut Michael, maka dalam kitab terjemah bahasa Indonesia disebut sebagai MIKHAEL. Maka Michael adalah Malaikat Mikhael atau Mikail.

Ketika kita cari lebih lanjut dalam keseluruhan Alkitab, ternyata kita akan jumpai 15 kali nama Michael di sebut. Apakah semua berbicara tentang malaikat? Ternyata tidak.

Dari pencarian nama Michael dalam Bibel hasilnya adalah:

  • 15 kali nama Michael di sebut dalam Bibel (Alkitab), kitab suci umat Kristiani.
  • Michael sebagai nama salah seorang bangsa Yahudi disebut 9 kali, yakni: Bilangan  13:13,  I Tawarikh  5:13, I Tawarikh  5:14, I Tawarikh  6:40, I Tawarikh  7:3, I Tawarikh  8:16, I Tawarikh  12:20, I Tawarikh  27:18, II Tawarikh  21:2, Ezra  8:8.
  • Dalam Perjanjian Lama, Kitab Daniel  10:13, Michael adalah nama seorang pemimpin akhir zaman yang mengalahkan Persia dan Yunani (Romawi).
  • Masih dalam Kitab Daniel 10:21, Michael adalah nama seorang pemimpin akhir zaman yang membawa Kitab Kebenaran.
  • Kitab Daniel 12:1, Michael adalah nama seorang pemimpin akhir zaman.
  • Dalam Perjanjian Baru, kitab Yudas  1:9 dan Kitab Wahyu  12: 7, nama Michael digunakan untuk menyebut malaikat.