‘Mesranya Rasulullah…’ Ayo Ikuti !

Bismillahirrahmanirrahim.

Bermesraan  adalah upaya  dari  suami  isteri  untuk  menunjukkan  kasih sayang ,  Rasulullah saw pun  merasakan  pentingnya  bermesraan  dengan Isteri , sehingga  beliaupun  menghias  hari-hari dalam  keluarga ( Isteri )penuh  dengan kemesraan . hal  tersebut  tercermin  dalam  hadits-hadits seperti  dibawah  ini :

1.   Tidur  dalam  satu  selimut  bersama  isteri :

Dari  Atha bin Yasar. “  Sesungguhnya  Rasulullah saw  dan  ‘Aisyah ra biasa  mandi  bersama  dalam  satu  bejana. Ketika  beliau  sedang  berada dalam  satu  selimut dengan  ‘Aisyah , tiba-tiba  ‘Aisyah bangkit.  Beliau kemudian  bertanya “ mengapa  engkau  bangkit ?”  ‘Aisyah  menjawab “ Karena  aku  sedang  Haidh, wahai  Rasulullah .  Kemudian  Rasulullah berkata “ Kalau  begitu, pergilah,  lalu  berkainlah  dan  dekatlah  kembali denganku” Akupun  masuk  lalu  berselimut  bersama  beliau.”  (  HR  Sa’id bin  Manshur  )

2. Mandi  bersama  Isteri.

Dari  ‘Aisyah ra , ia  berkata. “ Aku  biasa  mandi  bersama  Rasulullah dengan  satu  bejana.  Kami  biasa  bersama-sama  memasukkan  tangan kami ( kedalam bejana)”  (  HR. ‘Abdurrazaq  dan  Ibnu  Abu Syaibah )

3. Memberi  wangi-wangian  pada  aurat .

‘Aisyah  berkata, “ Sesungguhnya  Nabi  saw  apabila  meminyaki  badannya beliau  memulai  dari auatnya  dan  mengolesinya  dengan  nurah ( sejenis bubuk  pewangi ),  dan  isterinya  meminyaki  bagian lain  seluruh tubuhnya.”  ( HR  Ibnu Majah )

4. Disisir  Isteri .

Dari ‘Aisyah ra  ia  berkata. “ Aku  biasa  menyisir  rambut  Rasulullah saw , saat  itu  aku  sedang  haidh “.  ( HR.Ahmad )

5. Meminta  isteri  meminyaki  badannya.

Dari  ‘Aisyah  ra , ia  berkata , “ Saya  meminyaki  badan  Rasulullah saw pada  hari  raya ‘Idul Adha  setelah  beliau  melakukan jumrah ‘aqabah .”  ( HR Ibnu ‘Asakir )

6. Minum  bergantian  pada  tempat  yang  sama.

Dari  ‘Aisyah  dia  berkata ,” Saya  biasa  minum  dari  mud  yang  sama ketika  haidh,  lalu  Rasulullah  mengambil  mud  tersebut  dan  meletakkan kemulutnya  ditempat  saya  meletakkan  mulut  saya,  lalu  beliau  minum, kemudian  saya  mengambil  mud, lalu  saya  menghirup  isinya,  kemudian beliau  mengambil  dari  saya , lalu  beliau  meletakkan  mulutnya  pada tempat  saya  meletakkan  mulut  saya , lalu  beliaupun  menghirupnya.”  ( HR.’Abdurrazaq  dan Sa’id  bin  Manshur ).

7. Membelai  isteri .

Dari  ‘Aisyah ra , “ Adalah  Rasulullah saw  tidaklah  setiap  hari  melainkan beliau  mesti  mengelilingi  kami isterinya  seorang demi  seorang.  Beliau menghampiri  dan  membelai  kami  dengan  tidak  mencampuri  kami hingga  beliau  singgah  ketempat  isteri  yang  beliau  giliri  waktunya , lalu beliau  bermalam  ditempatnya.”  ( HR. Ahmad )

8. Mencium  isteri

Dari  ‘Aisyah ra , “ bahwa  Rasulullah  saw  biasa  mencium isterinya setelah  wudhu’  kemudian  beliau  sholat  dan  tidak  mengulangi wudhu’nya”  ( HR.’Abdurrazaq ).

Dari  Hafshah, puteri  ‘Umar ra “ sesungguhnya  Rasulullah saw  biasa mencium  isterinya  sekalipun  sedang  puasa.” HR.Ahmad .

9. Tiduran  dipangkuan  isteri

Dari ‘Aisyah ra ia  berkata, “ Rasulullah saw  biasa  meletakkan  kepalanya dipangkuanku  walaupun  aku  sedang  haidh, kemudian  beliau  membaca Al-Qu’an.” ( H ‘Abdurrazaq )

10.Memanggil dengan  kata-kata  mesra.

Rasululah saw  biasa  memanggil “aisyah  dengan  beberapa  nama  panggilan yang  disukainya,  seperti ‘Aisy  dan Humaira ( pipi merah delima )

11.Mendinginkan kemarahan  isteri  dengan  mesra.

Rasulullah saw  biasa  memijit  hidung ‘Aisyah  jika  ia  sedang  marah  dan beliau  berkata, “ Wahai ‘Uwaisy, bacalah  do’a “ Wahai  Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah  dosa-dosaku, hilangkanlah  kekerasan  hatiku , dan lindungilah  diiku  dari fitnah  yang  menyesatkan.”  ( HR. Ibnu Sunni )

12.  Bermesraan  walau isteri  Haidh

Dari ‘Aisyah a , ia  berkata ,” Saya  biasa  mandi  bersama  Rasulullah saw dengan  satu  bejana, padahal  kami  sama-sama dalam  keadaan junub.  Aku biasa  menyisir  rambut  Rasulullah  ketika  beliau  menjalani I’tikaf  di masjid dan aku  sedang  haidh.  Beliau  biasa  menyuruh  aku  menggunakan  kain ketika  aku  sedang  haidh , lalu  beliau  bermesraan  denganku.” ( HR.’Abdurrazaq  dan  Ibnu Abi Syaibah )

13. Membersihkan  tetesan  darah  haidh  isteri

Dari ‘Aisyah ra , ia  berkata , “ Aku  penah  tidur  bersama  Rasulullah saw diatas satu  tikar  ketika  aku  sedang  haidh.  Bila  darahku  menetes  ketikar  itu, beliau memcucinya  dibagian  yang  terkena  tetesan  darah  dan  beliau  tidak berpindah  dari  tempat  itu,  kemudian  beliau  sholat  ditempat  itu  pula, lalu beliau  berbaring kembali  di sisiku.  Bila  darahku  menetes  lagi  ketikar itu, beliau  mencuci  dibagian  yang  terkena  darah  itu  dan  tidak  berpindah  dari tempat  itu , kemudian  beliaupun  sholat  diatas  tikar  itu “   ( HR. Nasa’i )

14.  Memberi  hadiah .

Dari  Ummu Kaltsum  binti  Abu Salamah , ia  berkata ,” Ketika  Nabi saw menikah  dengan  Ummu Salamah  beliau  bersabda  kepadanya , “ Sesungguhnya  aku  pernah  hendak  memberi hadiah kepada   Raja  Najasyi sebuah  pakaian  berenda  dan beberapa  botol minyak  kasturi , namun  aku mengetahui  bahwa  ternyata  Raja  Najasyi  telah  meninggal  dunia  dan  aku mengira  hadiah  itu  akan  dikembalikan, Jika  hadiah  itu dikembalikan kepadaku , aku  akan  memberikannya  kepadamu.” Ummu Kultsum  berkata,” Ternyata  keadaan  Raja Najasyi  seperti  yang  disabdakan  Rasulullah saw  dan hadiah itu  dikembalikan  kepada  beliau,  lalu  beliau  memberikan  kepada masing-masing  isterinya  satu botol  minyak  kasturi , sedang  sisa  minyakkasturi  dan  pakaian  tersebut  beliau berikan  kepada  Ummu Salamah.”  ( HR .Ahmad )

15.  Segara  menemui  isteri  jika  tergoda .              

 Dari  Jabir , sesungguhnya  Rasulullah saw  pernah  melihat  wanita, lalu  beliau masuk  ketempat  Zainab, lalu  beliau  tumpahkan  keinginan  beliau  kepadanya , lalu  keluar  dan  bersabda. “ Wanita  kalau  menghadap , ia  menghadap  dalam rupa  setan ( menggoda ) . . . bila  seseorang  diantara  kamu  melihat  seorang wanita  yang  menarik,  hendaklah  ia  datangi  isterinya , karena  pada  isteri ada  hal  yang  sama  dengan  yang  ada  pada  wanita  itu.”  ( HR.Tirmidzi )

Demikianlah  indahnya  kemesraan  Rasulullah  kepada  isterinya ,  moga  dapat jadi  teladan  bagi  membina  kasih  sayang  antara  suami – isteri . . . selamat mencuba  dan semoga kita dpt membina hubungan keluarga yg sakinah,mawaddah wa rahmah  serta dikurniakan zuriat yg soleh dan solehah.

Aisyah M Yusuf