5 Tanda Salat Anda Diganggu Setan

Eramuslim – Berbagai cara dilakukan setan untuk mengganggu dan menjerumuskan umat Islam. Baik dalam interaksi sosial, maupun saat beribadah.

Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam telah mengingatkan umatnya agar selalu senantiasa berlindung dari godaan setan. Termasuk ketika melakukan ibadah shalat.

Berikut 5 tanda ketika shalat kita diganggu setan:

1. Was-Was Semasa Takbiratul Ihram

SAAT mulai membaca takbiratul ihram “Allahu Akbar”, ia ragu apakah takbir yang dilakukannya itu sudah sah atau belum sah. Sehingga ada yang mengulanginya lagi dengan membaca takbir. Peristiwa itu terus menerus terulang, terkadang sampai imamnya hampir rukuk. Ibnul Qayyim berkata, “Termasuk tipu daya setan yang banyak menggangu mereka adalah was-was dalam ber-suci (berwudu) dan niat atau semasa takbiratul ihram dalam salat”.

2. Tidak Khusyuk Ketika Membaca Bacaan dalam Salat

Sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yaitu Utsman bin Abil Ash datang kepada Rasulullah dan mengadu, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah hadir dalam salatku dan membuat bacaanku salah”. Rasulullah menjawab, “Itulah setan yang disebut dengan Khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah Ta’ala. Aku pun melakukan hal itu dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku“. (HR. Muslim)

3. Lupa Jumlah Rakaat yang Telah Dikerjakan

Abu Hurairah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Jika salah seorang dari kalian salat, setan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah lakukan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi) semasa masih duduk dan sebelum salam, setelah itu baru mengucapkan salam“. (HR Bukhari dan Muslim)