Tahukah Anda Beda Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan

Eramuslim – SETIAP manusia yang pernah hidup di bumi akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas segala amalan yang pernah dilakukan semasa hidupnya setelah hari kiamat nanti.

Ada dua malaikat yang mencatat segala perbuatan baik dan buruk kita semasa hidup, yaitu malaikat Rakib (mencatat amal kebaikan) dan Atib (mencatat amal keburukan).

Proses setelah terjadinya hari kiamat akan melalui beberapa fase, sampailah kepada hari di mana manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk dihitung dan ditimbang amalnya atau dikenal dengan Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan.

Ilustrasi Tanda Tanda Kiamat

Di sinilah nasib manusia akan ditentukan. Jika amalan baik lebih berat, maka surga dengan segala keindahannya akan kita temui. Sebaliknya jika amalan buruk lebih berat, Neraka dengan segala keburukan dan azab yang sangat pedih siap menanti kedatangan kita.

Menurut ajaran Islam, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Hari-hari di Mahsyar itu disebut sebagai Yawm al Mahsyar

(يوم المحشر, Yaumul Hasyir).

Hisab adalah perhitungan amalan manusia di hari kiamat. Ketika itu amalan shalih yang telah dilakukan seseorang di dunia serta amalan keburukannya akan diperlihatkan dan diperhitungkan untuk menentukan apakah ia berhak mendapatkan keridhaan Allah atau justru kemurkaan dari-Nya.