Shalat Sunnah Qabliyah Asar Dianjurkan Tapi Bukan Rawatib?

Tata Cara Salat Sunah Qabliyah Asar

Ulama berbeda pendapat tentang tata cara salat sunah qabliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam dan ada yang berpendapat dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam salat 4 rakaat sebelum asar, beliau pisah diantaranya dengan salam kepada malaikat, dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kamu muslimin dan mukminin.” (HR. Turmudzi 429 dan dihasankan Al-Albani).

Yang dimaksud : beliau pisah diantaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. Sebagaimana dinukil oleh At-Turmudzi dalam sunannya (2/294).

At-Turmudzi juga menukil, “Imam As-Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat.” (Sunan Turmudzi, 2/294). (Inilah)

Allahu a’lam.

Oleh Ustaz Ammi Nur Baits