Allah Murka Terhadap Pemimpin Yang Menolak Ketemu Rakyatnya

lailahaillallah01Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa memimpin urusan manusia kemudian ia menutup pintunya bagi orang yang miskin atau bagi orang yang dizhalimi atau bagi orang yang mempunyai keperluan, maka Allah akan menutup pintu kasih sayangnya bagi orang tersebut”. (HR Ahmad).

“Pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, keperluan dan orang-orang faqir rakyatnya, Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, kebutuhan dan faqir”. (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa memimpin suatu urusan manusia, lantas menyembunyikan diri dari yang lemah dan dari yang mempunyai keperluan, maka Allah akan menyembunyikan diri darinya pada hari kiamat”. (HR Ahmad).