4 Perbuatan yang Harus Dihindari

Eramuslim – ALAM semesta memiliki hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya.

Sementara ilmu manusia begitu terbatas, banyak akibat yang tidak ia ketahui dari perbuatannya. Andai manusia tau apa di balik maksiat dan perbuatan buruknya, pasti ia akan meninggalkannya jauh-jauh.

Alquran sering membuka rahasia di balik perbuatan buruk, kali ini ada empat perbuatan yang akan disingkap akibatnya. Apa saja empat perbuatan itu?

1. Menuruti syahwat menyebabkan abai terhadap salat.

Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwatnya. (Maryam 59)

2. Durhaka kepada orangtua menyebabkan celaka dan kehilangan taufik.

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Maryam 32)

3. Berpaling dari Alquran menyebabkan kesempitan dan bencana dalam hidup.

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. (Thaha 123)

4. Tidak mendengarkan nasihat menyebabkan kegelisahan dan tidak bertahan dalam kebenaran.

Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan nasihat yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)”. (An-Nisa 66)

Semoga kita jauh dari empat perbuatan ini. (inilah)