Sikap Orang-orang yang Menolak Kebenaran

Eramuslim – BEBERAPA kali Alquran menceritakan sikap orang-orang yang menolak kebenaran. Respon mereka bermacam-macam, berikut ini adalah contoh sikap mereka yang telah kami rangkum dari ayat-ayat suci Alquran.

1. Mengolok-olok

Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. (QS.Yasiin:30)

2. Berpaling

Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru (ayat al-Quran yang diturunkan) dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. (QS.Asy-Syuara:5)

3. Mempermainkan

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. (QS.Al-Anbiya:2)

Respon mereka yang telah menutup hati dari hidayah dan petunjuk Allah tak akan lepas dari tiga sikap ini. Apakah ia akan mengolok-ngoloknya, berpaling darinya atau hanya menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan. (Inilah)