Kisah-Kisah Mengharukan Jelang Wafatnya Rasulullah SAW

Eramuslim.com -IBNU Abil Hadid dalam bukunya Syarh Nahjil Balaghah mengatakan: “Pada malam hari setelah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi rongrongan Romawi di Balqa –di bawah pimpinan Usamah bin Zaid– Nabi Muhammad s.a.w. berziarah ke makam Buqai’. Setibanya di makam itu beliau mengucapkan: ‘Assalamu ‘alaikum, ya ahlal-qubur‘. Semoga tempat di mana kalian berada ini lebih tenang daripada yang akan dialami oleh orang-orang yang masih hidup. Suatu malapetaka bakal terjadi seperti datangnya malam yang gelap-gulita dari permulaan sampai akhir.” 
Setelah memohon pengampunan bagi para ahlil-qubur, beliau memberitahu para sahabat: “Biasanya Jibril menghadapkan Al Qur’an kepadaku tiap tahun satu kali, tetapi tahun ini menghadapkan kepadaku sampai dua kali, kukira itu karena ajalku sudah dekat.”

Keesokan harinya Rasulullah s.a.w. mengucapkan khutbah di hadapan jema’ah para sahabat.

Beliau berkata: “Hai orang-orang, sudah tiba saatnya aku akan pergi dari tengah-tengah kalian. Barang siapa mempunyai titipan padaku hendaknya datang kepadaku untuk kuserahkan kembali kepadanya. Barang siapa mempunyai penagihan kepadaku hendaknya ia datang untuk segera kulunasi. Hai orang-orang, antara Allah dan seorang hamba, tidak ada keturunan atau urusan apa pun yang dapat mendatangkan kebajikan atau menolak keburukan, selain amal perbuatan.

Janganlah ada orang yang mengaku-aku dan janganlah ada orang yang mengharap-harap. Demi Allah yang mengutusku membawa kebenaran, tidak ada apa pun yang dapat menyelamatkan selain amal perbuatan disertai cinta-kasih.

Seandainya aku berbuat durhaka aku pun pasti tergelincir. Ya Allah …, amanat-Mu telah kusampaikan!”

Jatuh sakit
Sekembalinya dari ibadah haji wada’, Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan muslimin untuk menghadapi rongrongan Romawi di Balqa, sebelah utara jazirah Arab. Pengangkatan Usamah yang baru berusia 22 tahun itu, menimbulkan kekhawatiran di kalangan para sahabat terkemuka. Sebab, selain Usamah masih terdapat panglima-panglima yang telah banyak makan garam peperangan dan pantas untuk jabatan itu. Namun Rasulullah tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan.