Pasukan Pertama Umat Islam yang Bikin Takut Kaum Musyrik

Hamzah membiarkan saja kafilah Quraisy itu melarikan diri, sebab pasukan yang dipimpinnya memang tidak pernah berniat menyerang. Tapi rupanya kejadian itu telah menunjukkan kepada seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya bahwa di kawasan tersebut telah muncul kekuatan baru yang mengimbangi dominasi orang-orang Makkah.

Tentu saja, hal ini memberi kesan mendalam bagi orang-orang Arab. Ketika kejadian serupa berulang di kemudian hari, orang-orang Arab pun semakin kagum dengan kekuatan pasukan bersenjata yang dimiliki kaum Muslimin.

Sebagaimana layaknya seorang panglima perang pada umumnya, Rasulullah berhasil mengusir musuh dengan kekuatan bersenjata yang tangguh. Seiring berlalunya waktu, kabilah-kabilah Arab yang semula bersikap keras mulai segan kepada kaum Muslimin hingga akhirnya pun mereka memeluk agama Islam.

Bukan karena takut kepada pasukan yang dibentuk Rasulullah, melainkan karena mereka merasakan sendiri kondisi Madinah dan sekitarnya yang menjadi sangat aman sejak pasukan Muslim sering berpatroli di kawasan tersebut.

Ketika Islam muncul dengan kebenaran dan menampilkan kekuatan yang berdiri di atas landasan kebenaran, pandangan orang-orang Arab terhadap Islam pun berubah.   (rol)