RAHASIA MENAKJUBKAN ABU BAKAR RADHIYALLAHU ANHU

Eramuslim.com – Rahasia menakjubkan, tentang seorang sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling mulia dari umat ini.

● Sungguh dia bukan seorang yang fakir seperti Abu Dzar atau Abu Hurairah, tapi dia lebih mulia dari mereka.

● Dia juga bukan orang yang banyak mendapat siksaan, seperti Khabbab atau Bilal, atau Yasir, atau Sumayyah, tapi dia lebih utama dari mereka.

● Dia tidak pula terluka dalam peperangan sebagaimana terlukanya Tholhah, atau Abu Ubaidah, atau Kholid bin Walid, tapi dia lebih afdhol dari mereka.

● Dia bukan orang yang mati syahid di jalan Allah sebagaimana Umar bin Khattab, atau Hamzah bin Abdul Mutthalib, atau Mush’ab bin Umair, atau Sa’ad bin Mu’adz, tapi dia lebih mulia dari mereka.

Rahasia apa yang menjadikannya sangat mulia?