Taubatnya Sya’labah bin Abdul Rahman

Suatu ketika dalam sebuah perjalanan untuk menunaikan sebuah urusan, secara tidak
sengaja Tsalabah ra melihat seorang wanita Anshar yang sedang mandi. Rasa takutnya
akan Allah Swt muncul seketika, ia takut jika Allah Swt akan menurunkan wahyu atas
apa yang telah terjadi.

Mengapa Mereka Enggan Mendekati Pintu Penguasa?

Mereka sangat hati-hati. Selalu takut murka Allah Ta’ala. Mereka enggan mendatangi penguasa, walau hanya untuk mengajar ilmu. Mereka tak pernah mau dan tertarik dengan hadiah penguasa. Apapun bentuk hadiah itu. Itulah ciri ulama salaf yang penuh dengan kemuliaan.