Eramuslim

Sudah Baca Basmallah?

Betapa hebat kekuatan basmallah. Hingga akhirnya hidayah itu datang dan syahadat diikrarkan. Ia percaya, dari kalimat basmallah jalan menuju hidayah terbuka.