free hit counters
 

Salam di Akhir Salat untuk Siapa?

2. Dan makmum dengan salam pertamanya niat keluar dari salat dan memberi salam kepada imam, malaikat khafadhoh, dan orang mukminin dari arah sekitarnya di dalam shofnya baik belakangnya maupun depannya. Dan saat salam yang kedua niat salam kepada malaikat khafadhoh dan orang mukminin dari arah sekitarnya. Dan jika imam berada di depannya maka dia niat di dalam salam yang berapa saja dia mau.

3. Dan orang yang salat sendirian niat dengan salam yang pertama keluar dari salat dan kepada malaikat khafadhoh. Dan salam kedua niat kepada hanya kepada malaikat khafadhoh.

Hukum asal demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah radhiallahu ‘anhu, “Nabi memerintahkan kepada kami untuk beruluk salam (memberi salam) kepada diri kami dan untuk beruluk salam sebagian dari kami kepada sebagian yang lain.”

Lalu siapakah itu malaikat khafadoh? Telah menuturkan imam ibn katsir dalam tafsirnya: mereka sebanyak 4 malaikat di dalam malamnya dan 4 dalam siangnya. Maka (dibagi) 2 berada di kanan dan di kiri menulisi amal baik dan amal buruk sementara 2 berada di belakangnya dan di depannya menjaganya. Wallahu a’lam. (Inilah)

← Halaman sebelumnya

Halaman 1 2

Tafakur Terbaru